Academic Catalog

HIST307 METHODOLOGY IN HISTORY I

Course Code: 2400307
METU Credit (Theoretical-Laboratory hours/week): 3(3-0)
ECTS Credit: 7.0
Department: History
Language of Instruction: English
Level of Study: Undergraduate
Course Coordinator: Prof.Dr. FERDAN ERGUT
Offered Semester: Fall Semesters.

Course Content

Tarih rencilerine, tarih disiplinin yntemsel temellerini retir. Bu disiplinin vazgeilmez unsuru olan belgeleri ve olgular doru yorumlayabilmenin ve onlar gerek balamlarna oturtabilmenin yollarn gstermeye dnk yntem dersidir.