Academic Catalog

TURK320 LITERATURE AND CINEMA

Course Code: 6420320
METU Credit (Theoretical-Laboratory hours/week): 3(3-0)
ECTS Credit: 6.0
Department: Turkish Language
Language of Instruction: Turkish
Level of Study: Undergraduate
Course Coordinator: Lecturer SERHAT ADEM KÖRKUYU
Offered Semester: Fall and Spring Semesters.

Course Content

Bu ders, edebiyat-sineması ilişkisini ele alır. Bu ilişkiyi yalnızca uyarlamalar üzerinden kurmaz. Bu iki sanat dalının benzer ve farlı yönlerini, kullandığı kodlama sistemlerini, araçlarını ve iletilerini ele alarak edebiyat-sinema ilişkisini bilgiye dayanarak somutlaştırmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda edebiyat-sinema yapıtları üzerinden uygulamalar gerçekleştirir; bu alandaki sanat yapıtlarını değerlendirir.