Academic Catalog

TURK319 STORY EDITING AND FICTION

Course Code: 6420319
METU Credit (Theoretical-Laboratory hours/week): 3(3-0)
ECTS Credit: 6.0
Department: Turkish Language
Language of Instruction: Turkish
Level of Study: Undergraduate
Course Coordinator: Lecturer SERHAT ADEM KÖRKUYU
Offered Semester: Fall and Spring Semesters.

Course Content

Bu derste, öykünün kurgusu ve kurmaca konuları ele alınır. Bir öykünün öğelerini ve bu öğelerin özelliklerini ayrıntılı olarak konu edinir. Kurgu ve kurmacanın nasıl ayırt edileceğini ve başarılı bir kurgunun ya da kurmacanın dayandığı ilkeleri belirler. Tüm bu konuları, örnek sanat yapıtlarının üzerinde işler ve kimi uygulamalar gerçekleştirir.