Academic Catalog

HIST327 INTRODUCTION TO MILITARY HISTORY I

Course Code: 2400327
METU Credit (Theoretical-Laboratory hours/week): 3(3-0)
ECTS Credit: 6.0
Department: History
Language of Instruction: English
Level of Study: Undergraduate
Course Coordinator:
Offered Semester: Fall Semesters.

Course Content

Bu ders askeri tarih alannn temel kavramlarnn, metodolojisinin,ve teorilerinin bir girii olarak verilmektedir. Eski adan 19.yzyla kadar cereyan eden savalarn ve seferlerin yaplmas, organizasyonu ve amalar incelenecektir.