Academic Catalog

TURK322 POETRY ANALYSIS II

Course Code: 6420322
METU Credit (Theoretical-Laboratory hours/week): 3(3-0)
ECTS Credit: 3.0
Department: Turkish Language
Language of Instruction: Turkish
Level of Study: Undergraduate
Course Coordinator: Lecturer Dr. YÜCEL ÜNLÜ AYDIN
Offered Semester: Fall and Spring Semesters.

Course Content

Bu derste Türk şiirinin geçmişten günümüze çeşitli dönemleri, seçilmiş şiir örneklerinden hareketle incelenecek ve tartışılacaktır. Şiirin dönemin özelliklerini yetkin bir biçimde yansıtan nitelikte olmasına dikkat edilecektir. Kurgusal bir metin olan şiirin değerlendirilmesi için belirli bir inceleme planına bağlı kalmak gerekir. Bu yüzden öğrencilere öncelikle şiir inceleme yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. İnceleme planı yardımıyla öğrenciler şiir metinlerini yapı, tema ve dil özellikleri açısından değerlenndirecekler; dil zevki ve estetiği hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca geçmişten günümüze dildeki ve bunun bir sonucu olarak şiir dilindeki değişimi, gelişmeyi fark edeceklerdir.