Academic Catalog

TURK321 POETRY ANALYSIS

Course Code: 6420321
METU Credit (Theoretical-Laboratory hours/week): 3(3-0)
ECTS Credit: 3.0
Department: Turkish Language
Language of Instruction: Turkish
Level of Study: Undergraduate
Course Coordinator:
Offered Semester: Fall and Spring Semesters.

Course Content

Bu derste Türk şiirinden seçilmiş şiir örnekleri tema, yapı ve dil özelliklerine göre incelenecek ve tartışılacaktır.
Kurgusal bir metin olan şiirin değerlendirilmesi için belirli bir inceleme planına bağlı kalmak gerekir. Bu yüzden öğrencilere öncelikle şiir inceleme yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. İnceleme planı yardımıyla öğrenciler şiir metinlerini yapı, tema ve dil özellikleri açısından değerlendirecekler; dil zevki ve estetiği hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca geçmişten günümüze dildeki ve bunun bir sonucu olarak şiir dilindeki değişimi, gelişmeyi fark edeceklerdir.