Academic Catalog

TURK317 SELECTIVE WRITERS FROM TURKISH AND WORLD LITERATURE II

Course Code: 6420317
METU Credit (Theoretical-Laboratory hours/week): 3(3-0)
ECTS Credit: 4.0
Department: Turkish Language
Language of Instruction: Turkish
Level of Study: Undergraduate
Course Coordinator: Lecturer Dr. SİBEL YILMAZ
Offered Semester: Fall or Spring Semesters.

Course Content

Bu derste Türk ve Dünya edebiyatının farklı dönemlerinden seçilmiş edebi metinler okunacak, incelenecek ve sınıf ortamında tartışılacaktır. Bu edebi metinler belli bir konu ve/ya temaya göre seçilecek ve ortak noktalardan hareketle değerlendirilecektir. Derste okutulacak kitaplar seçilen tema ve konulara göre zaman içinde değiştirilebilir. Bu derste öncelikle roman ve öykü kitapları üzerinde durulacaktır. Roman ve öykü gibi kurgusal metinlerin belli inceleme planlarına göre değerlendirilmesi gerekir. Bunun için öğrencilere öncelikle kurgusal bir eseri nasıl incelemeleri gerektiği öğretilecektir. Öğrenciler eser incelemesi ile ilgili teknik bilgileri edindikten sonra eserleri yapı, tema, dil ve anlatım gibi başlıklar altında inceleyecekler; edebi eserlerin tarih, sosyoloji, felsefe gibi farklı disiplinlerle olan bağını keşfedecekler; edebiyatın günlük hayatla, insanla ve toplumla olan ilişkisini ortaya çıkaracaklardır.