Academic Catalog

TURK316 CULTURE-SOCIETY AND LITERARY CRITICISM

Course Code: 6420316
METU Credit (Theoretical-Laboratory hours/week): 3(3-0)
ECTS Credit: 5.0
Department: Turkish Language
Language of Instruction: Turkish
Level of Study: Undergraduate
Course Coordinator: Lecturer Dr. MERYEM DEMİR
Offered Semester: Fall and Spring Semesters.

Course Content

Bu ders güz döneminde açılan Eleştirel Okuma/Critical Reading dersinde üzerinde durulan okuma biçimleri ve eleştiri kuramlarının bir ardılı olarak daha geniş bir biçimde kültür-toplum ve edebiyat kuramlarını da içeren ileri seviyede bir eleştirme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerden özgür biçimde özgün eleştiriler beklenmektedir.