Academic Catalog

HIST307 METHODOLOGY IN HISTORY I

Course Code: 2400307
METU Credit (Theoretical-Laboratory hours/week): 3(3-0)
ECTS Credit: 7.0
Department: History
Language of Instruction: English
Level of Study: Undergraduate
Course Coordinator: Prof.Dr. FERDAN ERGUT
Offered Semester: Fall Semesters.

Course Content

Tarih öğrencilerine, tarih disiplinin yöntemsel temellerini öğretir. Bu disiplinin vazgeçilmez unsuru olan belgeleri ve olguları doğru yorumlayabilmenin ve onları gerçek bağlamlarına oturtabilmenin yollarını göstermeye dönük yöntem dersidir.